Ny teknologi ihop med nya kundbeteenden har skapat ett behov av ny affärslogik. Men, hur vet du om era ledningsstrukturer, strategier och verktyg är redo för att bära ert företag igenom det förändringsarbete en ny affärslogik innebär?

Många företag marknadsför sig gärna som en arbetsplats med ett innovativt arbetsklimat där termer som ”högt i tak” eller ”öppet företagsklimat” används som förstärkare till den profil och kultur de eftersträvar. För att verkligen uppnå de effekter som man syftar till krävs ett hårt arbete inifrån organisationen. Om man inte tar arbetet på allvar riskerar man att missa det innovativa arbetsklimatet som man vill uppnå, vilket ofta får personalflykt till följd.

Det krävs en förändring i arbetssätt och ledarskap bland chefer och medarbetare för att innovationskraft ska uppstå.

Det räcker inte att skicka medarbetarna på kurs i hur de ska bli mer innovativa i sitt arbete om inte ledningsstrukturer, arbetssätt och attityder förändras och blir en del av företagskulturen. En organisation i balans där tillit och frihet under ansvar är en naturlig del av vardagen kommer av sig självt att generera ett mer agilt, kreativt och innovativt arbetssätt.

Det krävs en förändring i arbetssätt och ledarskap bland chefer och medarbetare för att innovationskraft ska uppstå. Chefer och ledare behöver stöd för att behålla fokus på vad som skapar innovationsnytta samtidigt som de själva behöver arbeta med att integrera sitt nya ledarskap i organisationen.

Behöver du stöttning i dessa frågor? Vi har erfarna förändringsledare, coacher och konsulter som kan hjälpa dig att skapa ett ledarskap med goda effekter.