För små och stora företag som arbetar i en komplex omvärld, där sambanden mellan orsak och verkan inte är tydliga ens efter en noggrann analys, är den stora vinsten med ett agilt arbetssätt att man på kort tid kan avgöra om en idé har potential eller inte.

”Men ska det vara nödvändigt? Vi vet ju vad kunderna vill ha!” säger du kanske.

Men många idéer är helt enkelt inte så bra som vi tror att de är, och de som faktiskt är det kräver som regel ändå flera iterationers hårt arbete för att resultera i riktigt bra produkter. Här räcker det inte att navelskåda, utan man måste involvera visionära och toleranta slutanvändare att testa idéerna på.

Målet är alltså att ta vara på alla idéer på ett metodiskt sätt i syfte att få in mer information från potentiella slutanvändare, så att vi kan ta ett informerat beslut om vilket steg vi ska ta härnäst.

Men, för att spara pengar och hinna före konkurrenterna måste det gå fort, och vi vill därför helst både gissa så bra som möjligt och göra iterationerna så korta som möjligt. Känns det igen?

Nedan har vi listat tips på vad som gör skillnaden om du kommer att lyckas med din idévalidering eller inte.

 • En tydlig produktvision
  • Det är visionen som ger teamen ett syfte som leder dem i rätt riktning och som får dem att kämpa tillsammans för att göra produkten så bra som möjligt, inte någon enskild person eller kommitté som säger ”Gör så här!”. Ledningens roll är att motivera och inspirera teamen genom att sätta och kommunicera sin vision, strategi, principer och prioritering för produkten.
  • Det är också i första hand visionen – om vad produkten skulle kunna bli om två till tre år – som våra första användare köper, inte produkten i sig. Och det är visionen som får dem att tolerera avskalad funktionalitet och buggar, samt att vilja ge oss återkoppling.
 • Tidig och effektiv hantering av de fyra huvudsakliga riskerna (ägare inom parentes)
  • Kommer kunderna att köpa/använda vår produkt? (produktledning)
  • Passar lösningen den tilltänkta marknaden, vårt varumärke, säljkanaler, avtal, lagar och regler? (produktledning)
  • Kommer kunderna att förstå hur de ska använda produkten? (design)
  • Kan utvecklarna bygga produkten i tid, med den kunskap de har och med den teknologi de har tillgång till? (utveckling)
 • Tvärfunktionella, bemyndigade och samlokaliserade produktteam
  • Design, produktledning och utveckling finns i varje team och sitter tillsammans för att maximera teamets förutsättningar att samarbeta. Om du har flera team är det förstås bra om de kan arbeta i samma lokaler eftersom teamen kommer att behöva prata med varandra i viss utsträckning, men det viktigaste är att medlemmarna i respektive team sitter tillsammans. Annars går en stor del med nyttan att vara ett team förlorad. Går det att ha team som inte sitter tillsammans? Javisst, men det kommer alltid att vara bättre om de gör det!
  • För att vara effektiva måste teamen anförtros ansvaret att lösa de problem som hindrar oss från att realisera produktvisionen, i stället för att få en roadmap med funktioner att implementera. Det kräver att produktledningen har genuin produktkompetens och aktivt tar sig an rollen som ”VD för produkten” och tillsammans med design och utveckling ta fram framgångsrika lösningar.
 • Små och enkla, men ändå kompletta, lösningar med rätt kunder i åtanke
  • Med mindre och enklare lösningar minskar komplexiteten, vilket gör att hastigheten ökar och det blir lättare att testa.
  • Rätt målgrupp – användare som i ett tidigt skede hjälper oss att förstå slutanvändarnas behov är antagligen inte representativa för din kundbas om tre år, men det är med deras hjälp som du kommer att växa, förutsatt att du lyckas leverera en produkt som gör att de fortsätter att tro på produktvisionen.
 • Fokus
  • Team som gör flera saker samtidigt är långsamma team! Använd styrverktyg (t.ex. Objectives and Key Results) för att hålla teamen linjerade med vision, strategi och prioriteringar under en bestämd period, vanligtvis ett kvartal, i taget. Det ger teamen ett effektivt verktyg för att säga nej till störande sidoaktiviteter som inte bidrar till målet.

Tack för din tid, vill du veta mer om hur du på bästa sätt ger din organisation verktyg och möjligheter att lyckas – kontakta Anna Jonsson /070-109 86 89 eller Olle Larsson / 070-265 09 00.

Här hittar du fler inlägg på bloggen med liknande innehåll som ovan.

Här kan du läsa mer om DJV