Som praktikant är det lätt att bli bortglömd, utlämnad för att den vardagliga verksamheten tar över. Tanken om LIA, lärandet i arbetet, försvinner och praktikanten blir utlämnad till att göra de ”tråkiga” arbetsuppgifterna som de anställda inte vill göra.

Just detta är en stor oro som jag tror många praktikanter har innan de kommer till sina praktikplatser. Att inte bli sedd eller att inte få den vägledning som behövs för att kunna utveckla sig själv. Den tid som var menad att vara givande och rolig, blir istället raka motsatsen.

Då en praktikant gör liveprojekt, är det viktigt att få feedback och handledning genom arbetet för dennes lärandeprocess och självförtroende vid leverans. Dels från arbetsplatsen, men även från skolan, då det ligger i deras intresse att eleven presterar bra till en potentiell arbetsgivare.

Under min tid på DJV blev jag välkomnad som en anställd och fick snabbt ta del av verksamheten. Jag kände en tillhörighet som jag inte har känt på så många andra företag, vilket DJV strävar efter. ” Vi vill att alla som kommer i kontakt med eller påverkas av vårt företag ska lämna oss med en känsla av gemenskap”.

Exakt så jag kände efter min praktikperiod, glad och stolt över att få vara med i DJV:s gemenskap.

DJV lärde mig även vikten av att ha ett värderingslöst forum. Att jag som praktikant ska kunna ställa frågor eller komma med idéer utan att behöva oroa mig om att värderas.

Detta bidrog till att jag kände mig trygg i mitt arbete och att jag fick en snabbare utvecklingskurva.

Något som bevisar att DJV även lyssnar på en praktikant är när de efter mina rekommendationer ändrade om sin affärsidé, så den nu på ett tydligt sett förklarar vad de erbjuder.

Enligt mig är det där värt så otroligt mycket. Jag känner mig smart efter att ha bidragit med något till företagets utveckling.

Sammanfattningsvis vill jag skriva att DJV har hjälp mig så otroligt mycket under dessa 10 veckor. En hjälp som har betytt mer än jag tror de kan förstå. Jag har utvecklats och känner mig mer trygg i mina prestationer och det är enligt mig ett bra tecken på en bra praktikplats.

//Praktikant- Olle