Beprövade metoder och flexibla lösningar

I princip alla organisationer och verksamheter har idag ett behov att effektivt kunna leverera projekt samt ha bra kontroll på statusen i verksamheten för att affärsnytta skall uppstå. Genom beprövade metoder och flexibla lösningar hjälper vi på DJV Consulting våra kunder att realisera sina projekt samt sitt förändrings- och förbättringsarbete. Vi säkerställer att identifierade förbättringar uppnås i alla led i kundens organisation. Vi på DJV Consulting är tillgängliga för de företag som antingen vill bygga upp sin projektfunktion från början, eller vidareutveckla ett befintligt projektkontor.

Kompetens

DJV Consulting har mångårig erfarenhet av olika typer av projekt: digitalt förändringsarbete, implementering av komplexa IT-lösningar och integrationsprojekt är bara några exempel på projekttyper vi kan utföra.

På DJV Consulting är vi måna om att våra konsulttjänster utförs utan att göra avkall på kundens krav på kvalitet. Därför är vi certifierade inom projektledning.

DJV Consulting erbjuder coachning som bygger upp en genuin Du-Jag-Vi-känsla vilket leder till att hela projektgruppen fokuserar mot samma mål.

Program- och projektledning

Projektledarna på DJV Consulting arbetar inte bara med att hela tiden förbättra vår egen metod och modell för projektledning som vi kallar VårProjektModell. Vi finns även ute hos våra kunder och driver olika sorts projekt.
Alla projektledare är certifierade. Det finns stor erfarenhet av att vara ansvarig för både klassiska projekt där man arbetar mer enligt den så kallade vattenfallsmetoden och för agila projekt som exempelvis Scrum.

Projektmodell

DJV har en fungerande projektmodell som vi gärna delar med oss av till våra kunder. Vi vet vad vi gör och vi har en modell för att förmedla det. Att komma igång med ett projekt när en modell är på plats underlättar eftersom att du har ett ramverk som hjälper till att driva projektet.

Principer

• Fokus på affärsnytta, inte på dokumentation
• Hanterar ändringar på ett effektivt sätt genom att vara flexibel
• Keep it simple!
• Ständig förbättring genom regelbunden återkoppling

DJV hjälpte oss i mål med vårt GDPR arbete och de verksamhetsprocesser som var knutna till det arbetet. Det arbete som är gjort kommer vi att ha användning för under lång tid framöver.

- Kund inom detaljvaruhandeln

Boka en rådgivningstimme!

Vi erbjuder alla nya kunder en gratis konsulttimme för rådfrågning. Lämna bara dina kontaktuppgifter samt ett litet meddelande om vad du behöver hjälp med så kontaktar vi dig inom kort!