Vad är viktigt för dig? Vi lyssnar gärna.

Din personliga utveckling är viktig för oss. Hela vår affär bygger på att göra det enkelt för våra kunder att fokusera på och utveckla sin kärnverksamhet. Det kan vi endast bidra till när vi själva arbetar med vår egna personliga utveckling och karriärplanering.

Lediga tjänster

REGISTRERA DITT CV

Varför DJV

Min första tid på DJV har varit väldigt trevlig, nästan skrämmande hur man kan trivas så bra med nya kollegor på direkten. Under min första tid fick jag en god introduktion och tillgång till de verktyg som jag behövde, dels för att kunna arbeta men även för att hitta information. Jag har upplevt en väldigt tillmötesgående kultur med högt i tak, där jag kunnat ställa frågor utan att skämmas. Läs hela intervjun med Sebastian här.

– Sebastian Chaves, Konsult

Jag startade på DJV som praktikant 2016. Som praktikant är det lätt att bli bortglömd, utlämnad för att den vardagliga verksamheten tar över. Tanken om LIA, lärandet i arbetet, försvinner och praktikanten blir utlämnad till att göra de ”tråkiga” arbetsuppgifterna som de anställda inte vill göra. Under min tid på DJV blev jag välkomnad som en anställd och fick snabbt ta del av verksamheten. Jag kände en tillhörighet som jag inte har känt på så många andra företag, vilket DJV strävar efter. ”Vi vill att alla som kommer i kontakt med eller påverkas av vårt företag ska lämna oss med en känsla av gemenskap” – Exakt så jag kände efter min praktikperiod, glad och stolt över att få vara med i DJV:s gemenskap. Läs hela intervjun här.

– Olle Larsson, tidigare Sales Manager