Sebastian Chaves är konsult på DJV Consulting och arbetar med projektledning och processimplementationer. Han har tidigare läst informatik med inriktning på digital tjänsteinnovation och skrivit sin examensuppsats inom digital transformation. Här berättar han om sin första tid på DJV, hur mycket kultur på arbetsplatsen faktiskt spelar roll och vad som inspirerar honom.

Hej Sebastian! Vem är du och vad jobbar du med?
Jag heter Sebastian och jag är anställd konsult på DJV Consulting. Jag har varit på DJV i ungefär 6 månader och har hunnit genomföra mitt första projekt som projektledare hos en stor aktör inom dagligvaruhandeln. Mina tidigare erfarenheter inom arbetslivet har generellt sätt varit servicearbete, i och med att jag alltid haft ambitionen att bli en kunskapsarbetare valde jag att plugga informatik, med inriktning på digital tjänsteinnovation. Detta gav mig en bra grund att förstå och verka i det tjänstesamhälle vi lever i idag samt vidare ambition att bli verksam inom IT

Vad var det som fick dig att söka dig till just DJV?

Under min universitetstid behövde jag definiera vilken typ av arbetsgivare jag ville ha, och vad jag ville arbeta med. Genom att jag valde att söka mig till konsultbranschen föll DJV inom mitt filter. Jag skrev mitt examensarbete hos ett IT-managementbolag och kom i kontakt med behovet av digital transformation i verksamheter, och det som driver på den typen av arbete. DJV hade ett bra kommunicerat värdeerbjudande där digital transformation var ett av ledorden. Jag valde därför att skriva ett mail till vår VD, Anna, för att diskutera och se om jag kunde passa in i organisationen.

DJV som arbetsgivare förstår att bolagets utveckling drivs av att medarbetarna utvecklas, både i sina professionella roller och som människor.

Har något förvånat eller överraskat dig med att ha DJV som arbetsgivare?

Kulturen hos DJV är väldigt öppen och familjär. Detta är något som har överraskat mig positivt. Jag har aldrig riktigt förstått hur mycket kultur kan påverka, och eftersom den inte riktigt går att ta på, utan endast finns där som en osynlig ryggrad så har jag tidigare inte tänkt att det kan vara en av de viktigaste och mest centrala delarna i ett bolag. Detta har varit en ögonöppnare för mig, där jag insett vad kultur kan göra hos ett bolag, och jag känner mig lyckligt lottad då jag lyckats hitta helt rätt kultur för mig.

Hur skulle du beskriva din första tid på DJV?

Min första tid på DJV har varit väldigt trevlig, nästan skrämmande hur man kan trivas så bra med nya kollegor på direkten. Under min första tid fick jag en god introduktion och tillgång till de verktyg som jag behövde, dels för att kunna arbeta men även för att hitta information. Jag har upplevt en väldigt tillmötesgående kultur med högt i tak, där jag kunnat ställa frågor utan att skämmas.

Vad tycker du är viktigt för att trivas på jobbet?

För mig är det viktigt att ha en arbetsplats med en tydlig och stark målbild och en transparens i vad som pågår i företaget. DJV som arbetsgivare förstår att bolagets utveckling drivs av att medarbetarnas utvecklas, både i sina professionella roller och som människor. På en bra arbetsplats finns allt detta och skapar en känsla av lugn, där den utveckling som sker kommer av ren motivation och vilja. Det som gör mitt jobb och vardag så bra, är hur detta genomsyrar hela vår organisation. Jag känner mig välkommen, jag är inte blyg för att fråga det jag behöver veta, det finns en tydlighet och förståelse för bolagets riktning och det finns stort utrymme för mig att lära mig i min roll som IT-konsult.

Framtiden ser ljus ut, möjligheterna till personlig utveckling är stor hos DJV.

Berätta gärna om något roligt minne från DJV!

Det finns många minnen från olika ”team-träffar” som jag tar med mig. Vi äter gott och skrattar mycket, diskuterar och gör alltid någon aktivitet som bygger vår relation till varandra med allt från boule till frågesporter, tipsrundor och femkamper. Men vad jag egentligen tar med mig är vardagliga möten och tid på kontoret med mina kollegor, där vi ofta har en positiv energi och en känsla av att vara hemma. Den är svår att slå och skapas från vardagliga situationer hos DJV.

Berätta om ett spännande projekt du varit med i under tid på DJV

Mitt uppdrag som projektledare hos en stor aktör inom daligvaruhandeln. Det var ett roligt uppdrag där vi utvecklade processen och det IT-verktyg som stödjer processen för att hela koncernen ska kunna upprätthålla en bra hantering av informationssäkerhetsincidenter.

Vad är utmanande med ditt jobb?

Det som utmanar mig är hur jag behöver lära mig och hantera ny kunskap. I konsultrollen är det viktigt att inte låsa fast sig till den kompetens man har, utan att hela tiden sträva efter att lära sig nytt. Detta utmanar mig dagligen, där jag lär mig nya system och kontinuerligt bygger upp min intuition i vilka beslut som är bäst för olika givna situationer.

Vad inspirerar och motiverar dig?

Kompetens och nya lärdomar. I dagsläget ser jag mig själv som ung och driven, vilket blivit ett ganska vedertaget begrepp för många unga, men vad betyder det egentligen? Jag fokuserar fullt ut på att utveckla mig själv och min kompetens, vilket jag tror är den bästa investeringen man kan göra. Att exponera mig för nya situationer och att inte vara rädd för det okända är vad som motiverar mig till att gå till jobbet.

Definiera vad du tror kan vara det du skulle tycka är roligt, och djupdyk i det området.

Hur ser du på möjligheterna till personlig utveckling hos DJV?

Framtiden ser ljus ut, möjligheterna till personlig utveckling är stor hos DJV. Vi har tydliga mål i hur certifikat och finansiering för specialisering ska gå till, därför känner jag att det finns möjlighet till stor personlig utveckling utifrån den positionen jag är i nu, och vart jag vill.

Vad är ditt bästa tips till studenter som vill arbeta inom IT?

Definiera vad som driver dig, och vad du vill utvecklas till att bli. IT är ett stort område, med många härliga delar i sig, men för att hitta rätt behöver du även tänka på vad du skulle kunna tycka är roligt. Tycker du att det är svårt? Definiera vad du tror kan vara det du skulle tycka är roligt, och djupdyk i det området. Med en inre motivation kommer arbetsgivare alltid att vilja ha dig, då den drivkraften alltid kommer att vara i organisationers intresse att rekrytera och behålla. Försök förstå vad du anser är kul, och ge dig inte förrän du trivs.

Vilka kvaliteter tycker du är viktiga hos dina kollegor?  

Kvaliteter grundar sig ofta i personlighet och kompetens samt förmåga att kommunicera och bidra med nya perspektiv. På DJV finns många seniora konsulter som har otrolig erfarenhet och gedigen kunskap inom olika branscher. En blandning av seniora och juniora kollegor är vad som skapar den blandning av olika kvaliteter som jag anser finns hos DJV.

Hur håller du dig uppdaterad inom ditt område? Något tips på blogg, podd, bok eller annat?

Certifikatutbildningar och böcker relaterade till utbildningskurser, effekten.se, agilpodden, konsultpodden, IDG.se, techcrunch och breakit.