Har du ett förändringsbehov i din organisation, men har svårt att driva igenom arbetet med ett lyckat resultat? Vi ger dig fem snabba tips som får det att vända. 

1. Hela organisationen måste stå bakom beslutet kring att förändringen är nödvändig. Varför? Alla som blir berörda kommer att behöva anpassa sina processer utifrån den nya strukturen.

2. Skapa en tydlig målbild för att få samsyn kring mål och syfte med förändringsarbetet. Desto bättre förankrat era mål och syften är, desto enklare kommer det vara att få med sig kollegorna på resan.

3. Bygg en kultur som uppmuntrar till att både våra ge och en önskan om att få återkoppling. Detta kommer att skapa engagemang och driv i din organisation.

4. Formulera en hisspitch. Hur övertygar du din motpart på en minut om att förändringen är nödvändig?

5. Var medveten om att transformation kräver tålamod från start. Att följa en modell är ofta inte det svåra den stora utmaningen brukar ligga i de mjuka värdena.

Behöver du med stöttning? Vi finns här för att hjälpa dig.