Sedan starten 2014 har fokus på DJV varit att alltid sätta personalen och kunderna i första rummet. Det har varit lyckosamt!

DJV har vuxit stadigt varje år och med det sagt har vi även arbetat hårt med att sätta våra interna processer och rutiner på plats. En del av det arbetet har varit att bestämma oss för vilken typ av ledarskap och organisationsmodell vi vill ha.

Svaret är gemensamt och enkelt – vi vill ha en cirkelformad organisation där beslutsvägarna är korta, rollerna utsuddade och fokus ligger på den gemensamma värdegrunden. Sagt och gjort, under det senaste året har vi arbetat hårt med vad vi kallar för ”Hjulet”.

Nu tar vi vårt första kliv in i ”Hjulet” då vi tillsätter en operativ konsultchef. Vi är otroligt stolta över att Magnus Falkinen, som arbetat hos oss i snart 3 år, tillträder som konsultchef den 1 november.

Vi vill ha en cirkelformad organisation där beslutsvägarna är korta, rollerna utsuddade och fokus ligger på den gemensamma värdegrunden.

Magnus har en bakgrund som chef från tidigare arbetsgivare och är en van ledare. Under den tid som Magnus arbetat på DJV, vilket snart är 3 år, har Magnus byggt upp ett techteam som står för DJVs hela IT-infrastruktur, bidragit till att digitalisera vår verksamhet samt parallellt arbetat som konsult där han är otroligt uppskattad av alla våra kunder.

– Det känns jätteroligt att ha fått detta förtroende och jag ser mycket fram emot att starta arbetet i rollen som konsultchef. Nu har vi en period med överlämningar framför oss och för mig nya arbetsuppgifter och rutiner att sätta mig in i som första delmål. När vi nått dit ser jag fram emot att fortsätta utveckla våra konsulter och DJV framåt

Valet känns tryggt från ledningens sida att det ledarskap och den kultur vi byggt upp sedan 2014 kommer att förvaltas vidare och utvecklas än mer i den riktning vi vill. Magnus går in med stort förtroende från alla på DJV.

Anna Jonsson, som har rollen idag, är även ägare och VD. Hon kommer nu att renodla sina roller i syfte att DJV ska gå ifrån en ägarledd organisation till en mer ägarstyrd. Det finns inga planer idag på att Anna släpper rollen som VD. Anna Jonssons fokus framåt nu är att tillsammans med Magnus Falkinen och teamet på DJV, fortsätta att bygga hållbart för framtiden och fokusera på att utveckla ”Hjulet”, arbeta med ekonomistyrning, stategiskt arbete och rekrytering av fler Du-jag-Vi:are.

Stort grattis Magnus, till din nya roll. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla DJV tillsammans dig och alla er på DJV!

Visste du att DJV står för Du Jag Vi?